Over ons

   Wat doen we?
   Statuten
   Logo

Het logo van de Dutch Cryonics Organisation     

Het logo van de Dutch Cryonics Organisation heeft zowel een concrete als een symbolische betekenis. Het beeldmerk heeft de drie letters van de verenigingsnaam in zich; de twee halve bogen die in elkaar haken symboliseren de subtiele en spannende verbinding van verleden en toekomst en daarnaast de noodzakelijke verbondenheid van de leden met elkaar; de verticale streep sluit daarbij het verleden af; tot slot opent de C zich naar de toekomst toe.

 

  Home           Cryonics           Over ons           Lid worden           Contact
  Dutch Cryonics Organisation